Sunday, 18 February 2018


U prošlom članku sam pisao o SUID bitu i kako ga kroz primjere postaviti nad datotekama u Linux-u. Stoga u ovom serijalu članaka iz Linux System administracije imam namjeru ne samo da proširim svoje znanje nego i da potaknem Vas da isto učinite. U ovom kratkom članku ću ukratko objasniti šta je to SGID bit i kako ga postaviti nad datotekama u Linux-u? 

Piše: Amar Tufo
18. Februar, 2018

1. Šta je SGID bit?

Set group identification ili SGID je poseban bit koji se postavlja na datoteke ili direktorije za korisnike koji pripadaju određenoj grupi. U osnovi, SUID i SGID bit su dosta slični a jedina razlika između SUID i SGID bita je ta što za izvršavanje skripte ili bilo koje druge datoteke nad kojom je SGID bit postavljen zahtjeva se posebna dozvola grupe kojoj datoteka pripada. Veoma važno je napomenuti da SGID bit ima vrijednost 2 a nad datotekama ili folderom se postavlja komandom chmod.


2. Kako prepoznati SGID bit nad datotekama?

Veoma je važno da znate prepoznati da datoteka ili direktorij imaju SGID bit postavljen. Stoga kada prilikom prikazivanja permisija ili dozvola nad datotekama vidite malo 'l' ispred karaktera 'x' onda to pokazuje da nemate dozvolu da izvršite ili pokrenete skriptu ili datoteku. S druge strane, kao i kod SUID bita malo 's' nam govori da je SGID bit postavljen (vidi sliku 2).


Slika 1: Prikaz default permisija nad datotekom.txt
Izvor slike: /home/amar/Desktop/slika1

Gore su prikazane na slici 1 default permisije nad datoteka.txt fajlom koje sam prikazao upotrebom komande ls -l datoteka.txt. Na sljedećoj slici 2 prikazan je SGID bit.


Slika 2: Prikaz SGID bita nad datotekom.txt
Izvor slike: /home/amar/Desktop/slika2

Na slici 2 sam prikazao postavljanje SGID bita komandom chmod 2750 datoteka.txt stim što u ovom slučaju treba imati na umu da sedmica omogučava korisniku (root user) izvršavanje datoteke, njeno čitanje i pisanje dok petica daje grupi iste ovlasti ali sada pošto je SGID bit postavljen primijetit ćete da grupa nema tu dozvolu i na kraju ostali koji nemaju nikakve ovlasti (vidi sliku 3).Slika 3: Pokretanje datoteke.txt bez dozvole grupe
Izvor slike: /home/amar/Desktop/slika3

Iako sam administrator nemam mogučnosti pokrenuti ovu datoteku zbog toga što grupa 'amar' kojoj datoteka pripada nema ovlasti jer je SGID bit postavljen. 

3. Kako postaviti SGID bit nad datotekama?

Iako sam već na slici 2 prikazao koju vrijednost koristi SGID bit i kako ga postaviti, u narednom primjeru sam napisao malu skriptu po imenu hello.sh nad kojom ću postavitiSGID bit a sadržaj ove skripte je prikazan na slici 4.


Slika 4: Sadržaj skripte po imenu hello.sh
Izvor slike: /home/amar/Desktop/slika4

Pretpostavljam da znate da ovu skriptu ne možemo pokrenuti ukoliko ne izvršimo komandu chmod +x hello.sh ali prije nego to uradimo, evo kako izgledaju permisije za ovu skriptu.


Slika 5: Prikaz default permisija skripte hello.sh
Izvor slike: /home/amar/Desktop/slika5

Slika pet prikazuje da je izvršena komanda chmod +x kako bi se ova skripta uopšte mogla izvršiti te prikaz default permisija gdje možete vidjeti da vlasnik ima mogučnost izvršavanja, čitanja i pisanja što se odnosi i na grupu dok ostali imaju mogučnost čitanja i izvršavanja. Također ćete primjetiti da skripta hello.sh pripada grupi 'amar'. 


Slika 6: Prikaz SGID bita nad skriptom hello.sh
Izvor slike: /home/amar/Desktop/slika6

Eh, sada, ovo je doista interesantan slučaj gdje su permisije nad skriptom hello.sh dosta različite kako za vlasnika datoteke, tako i za grupu te ostale. Scenario je sličan datoteci.txt gdje grupa nema ovlasti jer vidite malo 's' što nam govori da je SGID bit postavljen. Vlasnik skripte ne može da ju pokrene na standardan način bez saglasnosti jer se skripta tretira kao datoteka sa posebnim permisijama što je prikazano na slici 7. Ostali mogu izvršiti skriptu ali je ne mogu modifikovati. 


Slika 7: Pokretanje skripte hello.sh bez dozvole grupe
Izvor slike: /home/amar/Desktop/slika7

Zaključak:

SUID i SGID bit su posebni bitovi permisije nad datotekama kojima se diktiraju dozvole ili ovlasti za pokretanje datoteka ili direktorija mimo administratorskih privilegija. SGID bit je sličan SUID bitu gdje je za pokretanje datoteke, skripte ili komande potrebna ovlast grupe dok SUID bit omogučava izvršavanje datoteke ili skripte bez obzira da li je trenutni korisnik administrator ili ne. Vrijednost SGID bita je 2 a nad datotekama se postavlja koristeći komandu chmod. Prepoznaje se time što ispred 'x' karaktera u permisijama stoji malo 's'. Više o SGID bitu možete saznati i na ovom linku. Toliko od mene za sada i do narednog čitanja.

Wednesday, 14 February 2018U ovom kratkom članku ja ću vam pokazati kako postaviti pozadinsku sliku za GRUB boot loader tako da više GRUB nema onu svoju dobro poznatu monokromnu pozadinsku boju. Između ostalog, ovaj članak će vas naučiti kako ručno izvesti konfiguraciju GRUB datoteke kako bi se vaša omiljena pozadina prikazala sljedeći put kada butate vaše računalo. 

Piše: Amar Tufo
13. Februar 2018

1. Šta je GRUB?


Slika 1: Fedora Linux sa GNU/GRUB2 bootloaderom v1.9
                             Izvor slike: https://www.dedoimedo.com/computers/grub-2.html

Ukratko rečeno, GRUB (GNU/GRand Unified Bootloader) je nova generacija Linux boot loadera. Nastao je na osnovu PUPA projekta koji je kasnije napušten a na osnovu istraživanja i kontinuiranog developmenta kasnije je nastao GRUB. Grub je trenutno standardni boot loader za Linux uz dobro poznati LiLo (Linux Loader) a trenutno su dostupne dvije verzije GRUB-a i to verzija GRUB Legacy koja se odnedavno više i ne razvija a druga verzija je GRUB2 koji sada pogoni večinu distribucija kao i moj Linux Mint 18.3 Silvia Mate.


Slika 2: Ubuntu Linux sa GNU/GRUB2 bootloaderom v2.02
                                                      Izvor slike: goo.gl/7Ld3CR

2. Gdje se nalazi konfiguracijska datoteka  za GRUB i kako joj pristupiti?

Kao budući Linux System administrator, vjerovatno je da ćete morati veoma često konfigurisati GRUB boot loader bilo da se od vas traži da se Ubuntu nalazi kao primarna distribucija u odnosu na Linux Mint, da izvedete prioritet butanja Windows operativnog sistema koji se nalazi uz distribucije i slično. Stim u vezi je jako bitno da  znate gdje se nalazi konfiguracijska datoteka GRUB-a i kako joj pristupiti?

Konfiguracijska datoteka za GRUB se nalazi  u direktoriju /etc/default što izgleda kao na sljedećoj slici.Slika 3: Direktorij /etc/default koji sadrži GRUB konfiguracijsku datoteku
Izvor slike: /home/amar/Desktop/slika3


Na slici 3 možete i sami primijetiti grub, konfiguracijsku datoteku za GRUB boot loader a evo i načina kako ovu datoteku možete otvoriti kao administrator kako biste ju mogli uređivati te dodati vašu omiljenu pozadinu za GRUB bootloader. Upotrebom gksu komande u ovom formatu moguće je pristupiti GRUB konfiguracijskoj datoteci što bi izgledalo ovako.


gksu gedit /etc/default/grub

Na izlazu ova komanda će vam omogučiti administratorske privilegije kako biste mogli modifikovati GRUB onako kako to vama odgovara.


Slika 4: Sadržaj konfiguracijske datoteke GRUB bootloadera
Izvor slike: /home/amar/Desktop/slika4Treba da napomenem da sam pristupio konfiguracijskoj datoteci GRUB-a koristeći gksu alat koji nam daje admin privilegije potrebne kako bismo uređivali konfiguracijske datoteke. Jednom kada izvršite ovu komandu, pojavit će vam se mali prozor koji će tražiti da unesete vašu root lozinku kako biste dobili pristup GRUB konfig datoteci. 

3. Dodavanje GRUB pozadine

Sada kada znate šta je GRUB, gdje se nalazi njegova konfiguracijska datoteka i kako joj pristupiti, možemo dodati omiljenu pozadinu kako bismo uklonili onaj dosadni monokromni izgled GRUB-a. Ovaj korak je veoma jednostavan a potrebno je dodati komandu GRUB_BACKGROUND stim što vaša omiljena pozadina mora biti prisutna bilo u /home direktoriju ili /Pictures direktoriju kako bi GRUB znao odakle će koristiti pozadinu. 


Slika 5: Dodavanje pozadine GRUB-u koristeći komandu GRUB_BACKGROUND
Izvor slike: /home/amar/Desktop/slika5


Na slici 5 možete primjetiti GRUB_BACKGROUND komandu koja iz direktorija /Pictures povlači sliku linuxmint.jpg kao željenu GRUB pozadinu. Sve što je na kraju potrebno uraditi jeste komanda update-grub kako bi promjene uzele efekat.


Slika 6: Ažuriranje GRUB konfiguracijske datoteke
Izvor slike: /home/amar/Desktop/slika6


Pošto je GRUB ažuriran našom omiljenom slikom, postavke su također ažurirane sljedeći put kada se računalo buta, GRUB bi trebao da izgleda ovako.


Slika 7: Izgled GRUB-a nakon dodavanja pozadine linuxmint.jpg
Izvor slike: goo.gl/4QVCLS

Napomena u vezi ove slike: Ova slika ne predstavlja izgled mog GRUB-a niti moje pozadine koja je postavljena za moj GRUB. Moj laptop pogoni Linux Mint 18.3 Silvia MATE te Windows XP SP3 no, zbog tehničkih nedostataka nisam mogao prikazati izgled svog GRUB-a.

Zaključak:

Sada znate kako GRUB-u ručno uređivanjem datoteke /etc/default/grub dodati omiljenu pozadinu kako biste uklonili onaj njegov monokromni izgled.  S druge strane, isti ovaj posao radi i BURG boot loader pa ako vas zanimam kako instalirati BURG bootloader u Linux Mint onda kliknite ovdje da saznate. Svrha ovog članka je bila da sami naučite šta je GRUB, gdje se nalazi konfiguracijska datoteka, šta je njegov zadatak i kako ga ručno uređivati. Toliko od mene za sada, do narednog čitanja.

Sunday, 11 February 2018


Permisije nad datotekama i direktorijumima su jako važan dio posla svakog Linux System administratora jer diktiraju tko može pristupiti datotekama ili direktorijumima vašeg sistema. Stim u vezi Linux ima nešto drugačiji način davanja ovlasti ili pristupa svojim datotekama nego što je to slučaj s Windows operativnim sistemom. Korištenjem komande chmod moguće je diktirati kojim datotekama ili direktorijumima može pristupiti vlasnik (eng: owner), grupa (eng: groups) te ostali (eng: others) ili im jednostavno oduzeti pravo pristupa. U ovom kratkom članku ja ću objasniti primjenu i način postavljanja SUID bita nad datotekama kroz primjere.

Piše: Amar Tufo
11. Februar 2018

Prije nego uopšte postavimo željene permisije nad datotekama trebamo ih znati prikazati kako bismo vidjeli kako izgledaju već postavljenje permisije nad datotekama. To izvodimo sljedećom komandom:


ls -l datoteka.txt

Kada unesete ovu komandu u Terminal, ovo je rezultat koji biste trebali dobiti na izlazu a on izgleda kao na sljedećoj slici.


Slika 1: Izlistivanje default permisija nad datoteka.txt fajlom
Izvor slike: /home/amar/Desktop/slika1


Koristio sam u opisu slike fajl kako ne bi konstantno koristio termin 'datoteka'. No, ova slika govori puno toga stoga nemojte da vas zbune misteriozne riječi koje vidite u opisu ove datoteke a to su '-rw-rw-r--'. Detaljan opis ovih karaktera prilikom izlistavanja permisija nad fajlom datoteka.txt je prikazan na sljedećoj slici.Slika 2: Objašnjenje default permisija nad datoteka.txt fajlom
Izvor slike: /home/amar/Desktop/slika2


Šta je to SUID bit i kako ga postaviti?

Pošto sam objasnio kako izgledaju default permisije i kako ih izlistati nad datotekama (isto važi i za direktorije) sada ću da vam kažem nešto o SUID bitu i kako se on postavlja nad datotekama. Dakle SUID (Set User ID bit) omogučava drugim korisnicima pokretanje datoteke nad kojom uobičajenu dozvolu ima administrator, odnosno, root korisnik.


Primjera radi, obični korisnik koji nije root može upravo koristeći SUID bit promijeniti svoju lozinku bez obzira što nema admin privilegije nad sistemom. Važno je dodati kako SBIT ima vrijednost 4 te se u kombinaciji sa komandom chmod i njenim brojčanim vrijednostima (750, 550, 650, 777) postavlja nad datotekama. 


Pošto sam ukratko objasnio šta je SUID bit evo kratkog primjera kako ga postaviti nad željenom datotekom. U ovom primjeru SUID bit će biti postavljen nad skriptom po imenu 'user_maker.sh' koja kreira novog korisnika sa njegovom lozinkom. Cijela skripta je prikazana ispod ovog teksta a preuzeta je kao primjer sa Linux sajta www.cybercity.biz. | goo.gl/WGRhN2


#!/bin/bash
# Script to add a user to Linux system
if [ $(id -u) -eq 0 ]; then
 read -p "Enter username : " username
 read -s -p "Enter password : " password
 egrep "^$username" /etc/passwd >/dev/null
 if [ $? -eq 0 ]; then
  echo "$username exists!"
  exit 1
 else
  pass=$(perl -e 'print crypt($ARGV[0], "password")' $password)
  useradd -m -p $pass $username
  [ $? -eq 0 ] && echo "User has been added to system!" || echo "Failed to add a user!"
 fi
else
 echo "Only root may add a user to the system"
 exit 2
fi

Na sljedećoj slici su prikazane default permisije (dozvole) nad skriptom user_maker.sh koristeći komandu ls -l.Slika 3: Izlistavanje default permisija nad skriptom user_maker.sh
Izvor slike: /home/amar/Desktop/slika3


Pošto su nam poznate default permisije, sada je moguće postaviti SUID bit nad ovu skriptu koristeći komandu chmod.

chmod 4750 user_maker.sh

Jedno kratko objašnjenje gornje skripte: Skripta user_maker.sh dodaje novog korisnika unutar sistema s napomenom da samo root korisnik može dodati novog korisnika ali ne i obični korisnik.

Ranije sam u tekstu napomenuo kako SUID bit ima vrijednost 4, sedmica daje korisniku punu permisiju i čitanja i pisanja, petica daje grupi mogučnosti čitanja i izvršavanja ove datoteke dok ostali nemaju dozvole. To bi izgledalo ovako.
Slika 4: Izlistavanje default permisija nad skriptom user_maker.sh nakon postavaljanja SUID bita
Izvor slike: /home/amar/Desktop/slika4


Primijetit ćete na gornjoj slici dvije važne stvari a to je da ispred root korisnika nema x karaktera koji označava pravo izvršavanja datoteke. Umjesto x karaktera sada stoji s što označava SUID bit koji je upravo postavljen nad skriptom user_maker.sh. Obično root korisnik ima pravo čitanja, pisanja i izvršavanja datoteka što je označeno sa tri karaktera (rwx). Sada se u ovom primjeru to drastično razlikuje jer root korisnik nema ta prava. Evo rezultata pokretanja ove skripte u terminalu.
Slika 5: Pokretanje skripte user_maker.sh koristeći Terminal
Izvor slike: /home/amar/Desktop/slika5Zaključak:

SUID bit jednom postavljen nad datotekom ili direktorijumom (postavljanje SUID bita nad direktorijumima nije opisano u ovom članku) daje pristup nad datotekama običnim korisnicima koji nisu root. SUID bit se prepoznaje sa malim slovom s što označava da je SUID bit postavljen dok veliko S označava da je SUID bit i dalje prisutan nad datotekom. Njegova vrijednost iznosi 4 a postavlja se komandom chmod bilo koristeći njene vrijednosti (777, 750, 650, 550) ili ručno. Permisije ili dozvole nad datotekama nad kojima je SUID bit postavljen se vrše komandom ls -l dok za direktorije je to komanda ls -ld. U narednom serijalu članaka iz Linux System administracije pogledat ćemo kako izgleda SGID bit te Sticky Bit i kako ih postaviti nad datotekama ili direktorijumima. Do narednog čitanja toliko od mene za sada.

Korištene reference:

1) What is SUID and how to set it in Linux?

2) What is SUID, SGID and Sticky bit?

Friday, 26 January 2018


U ovom kratkom članku demonstrirat ću način gašenja GUEST ili gost naloga unutar Linux Mint distribucije. Ja koristim Linux Mint 18.3 Silvia MATE ediciju ove popularne distribucije koja je 32-bitna i na kojoj ćete vidjeti način gašenja guest naloga. Ukratko, guest nalog omogučava 'neovlašten' ili neželjen pristup onim korisnicima koji nisu administratori vašeg sistema niti imaju pristupnu lozinku s tim što sav njihov rad se kasnije briše po gašenju laptopa ili računala. 

Piše: Amar Tufo
26. Januar 2018

Nakon kratkog uvoda u ovaj kratki tutorijal, možemo polahko krenuti dalje. Ukoliko ste i ranije koristili Linux Mint kao što sam ja prethodnu ediciju Linux Mint 18.2 Sonya MATE, onda ste sigurno i sami radili željena podešavanja kako bi Linux Mint radio onako kako vi to želite. Pretpostavljam da je i vama smetao guest nalog pa ste ga kao i ja odlučili ugasiti. A evo i kako se riješiti guest naloga. 

Prvu stvar koju trebate otvoriti jeste klik na Linux Mint logo u donjem lijevom uglu > Administration > Login Window što će otvoriti prozor dijalog koji izgleda ovako.


Slika 1: Login Window dijalog sa guest nalogom Linux Mint-a
Izvor: /home/amar/Desktop/slika1

Trebate imati na umu da će prilikom pokretanja Login Window dijaloga, isti dijalog od vas tražiti vašu root lozinku kako bi pristupili administratorskim podešavanjima vašeg sistema što uključuje i gašenje guest naloga. Nakon što dobijete pristup, sve što treba da uradite je da odaberete opciju Allow guest sessions * OFF i na sljedećem butanju vašeg Linux Mint-a, guest nalog neće biti prisutan.

Možda vas zanima i ovo . . . 

Kako ugasiti guest nalog u Ubuntu Linux-u?Ukoliko vam se dopada ovaj članak molim vas da ga podijelite na društvenim mrežama, lajkajte, komentarišite, sve je dobro došlo. Do narednog čitanja.

Tuesday, 2 January 2018


Zakoračili smo u novu 2018. godinu prije dva dana i sada je došlo vrijeme da narednih 360. dana mudro iskoristimo u smislu osobnog napretka. Najbolji način da se sam početak nove godine iskoristi kako treba, jeste da postavimo si novogodišnju rezoluciju. Skupinu ciljeva koje imamo namjeru ostvariti do kraja ove nove godine.

Neki od nas još studiraju pa će krajem ove godine diplomirati, kao i ja sam koji sam ponosni apsolvent katedre za Arheologiju na Filozofskom fakultetu u Sarajevu te budući Arheolog. Upravo sticanje diplome bačelora Arheologije jeste jedan dio moje novogodišnje rezolucije a drugi dio je i sticanje certifikata Linux LPIC-1, odnosno, certificirani Linux System administrator. 

Tako je, ja sam trenutno na petom mjesecu intenzivne pripreme za Linux LPIC-1, što je obuka koju večinom izvodim samostalno koristeći set online tutoriala i adekvatnu literaturu namjenjenu cijelokupnoj pripremi za Linux LPIC-1 kako bi se test uspješno položio. 

Kako sam i rekao, vaša novogodišnja rezolucija je sigurno drugačija nego moja a osim toga, postavljanje seta ciljeva ili novogodišnjih odluka je jako dobar početak kako biste ostvarili zacrtane ciljeve i do njih došli na uspješan način. 

Ako biste me pitali šta bih ja mogao da vam preporučim, onda bi moja preporuka bila definitivno da naučite određeni programski jezik bio to C++, Python, Ruby ili VB.NET. Zašto da ne? Prije svega, poznavanje određenog programskog jezika je sjajna stvar koja vam može otvoriti vrata u sasvim drugom smijeru i pružiti vam priliku za bolji, ugodniji posao. 

S druge strane, poznavanje programiranja i određenog programskog jezika su must have te most recommended skills to have in 2018. year. Na internetu je hrpa online materijala dostupna, kursevi sa popularne platforme Udemy gdje za svega $10 možete steći znanje i certifikat koji vam omogučava promjenu radnog mjesta ali i mijenja vaš život iz temelja.


Slika 1: Udemy - place where real-life changes happen 

Pored Udemy, za početnike je tu već odavno i Codecademy, megapopularna platforma koja vas uvodi u programiranje riješavajući konkretne real-life zadatke u programskim jezicima tipa Python, Ruby, Java, JS i mnogi drugi. A tu je i web programiranje, vještine bez kojih ne bsite smjeli biti. 


Slika 2: Codecademy - Learn to code for free

Kao što vidite, nova godina donosi pregršt prilika i novina a na nama svima je odabrati mudar put i najbolji način da sebi promijenimo život iz temelja. Toliko od mene za sada i do narednog čitanja.

Sunday, 31 December 2017
Oduvijek sam uživao u gledanju zanimljivih arheoloških dokumentaraca posebice vikendom uz jutarnju kafu. Moram da istaknem da sam početkom 2017. godine koja je evo za nekoliko sati i na izmaku, postao i zvanično apsolvent katedre za Arheologiju pri Filozofskom fakultetu u Sarajevu gdje ću uskoro postati i diplomirani arheolog pa su neki arheološki dokumentarci pomogli u mom proširenju znanja, upoznavanja kultura i civilizacija starog svijeta i tako dalje. Iako se primarno zanimam i bavim arheologijom i historijom starog Bliskog Istoka, odlučio sam da s Vama podjelim top 5 dokumentaraca koje sam znao pogledati desetine puta i koji su ime mog sajta velika preporuka za pogledati. 

Autor: Amar Tufo
31. Decembar 2017China's Ancient Pyramids Slika 1: Prikaz tajne grobnice prvog Kineskog cara Qin Shi Huangdi (Shanxi provincija, Kina)
Izvor slike: goo.gl/PJZVg7


S ovim sjajnim dokumentarcem National Geographic kanala počinjem svoju listu top 5 dokumentaraca. Dokumentarac je sniman na raznim lokacijama diljem Kine a prati izvanrednu priču misterioznih Kineskih piramida koje su građene još od doba vladavine dinastije Qin (246. godina prije Krista - 210. godina prije Krista) i njenog cara Qin Shi Huangdija koji je naručio izgradnju najvećeg mauzoleja u starom svijetu. Dokumentarac pominje postojanje više od 150 piramida diljem Kine za koje Kineske vlasti znaju ali su naredbom Kineske vlade naredile zasađivanje šuma preko istih piramida kako stručnjaci sa zapada ne bi dolazili i iskopavali njihove piramide. Neke od grobnica su ipak otvorene kao što je 1977. godine otkrivena grobnica vojvode Zēng Hóu Yǐ  na arheološkom nalazištu Suizhou u Hubeji provinciji iz 433. godine prije Krista. Dokumentarac možete pogledati klikom na ovaj link.


Alexander lost world - by David Adams
Slika 2: Alexandrov izgubljeni svijet (naslovna)
Izvor slike: goo.gl/SmtkmR
Kada se je prvi put pojavio 2014. godine na Viasat History kanalu, dokumentarac Aleksandrov izgubljeni svijet (eng: Alexander's lost world) prati priču velikog Makedonskog osvajaća Aleksandra Velikog na njegovom osvajanju moćne Perzije u 4 velike bitke, postajanje kraljem Azije te stvaranje moćnog i velikog carstva za samo 12 godina svog života. Domačin ovog sjajnog historijskog dokuemtarca je fotonovinar David Adams koji nas u 6-dijelnom dokumentarcu vodi na razna arheološka nalazišta diljem Grčke, Irana, Iraka, Afganistana, Pakistana, Kirgistana u potrazi za ostacima Aleksandrovih gradova kao što je Aleksandrija Oxijana (arheološko nalazište u Afganistanu poznat kao Ai Hanum, grad Mjesečeve dame). Kroz sjajnu 3D rekonstrukciju popračenu jedinstvenim naratorskim vještinama, Adams nas nakratko vraća u svijet velikog Makedonskog osvjaća Aleksandra Velikog, dokumentarac koji se i dalje prati i u 2017. godini. Šestodijelni dokumentarac možete pogledati na ovom linku.


Sponzorisan sadržaj

Imtec - Computers & Technology


Kingston SSD 120 GB

Želite ubrzati rad svog računala, laptopa, ubrzati vrijeme butanja, onda je Imtecov Kingston SSD 120 GB sjajna ponuda koju ne smijete propustiti.

Dostupan u sklopu novogodišnjeg sniženja za samo 100 KM.

Link do artikla: goo.gl/nezHvU

Underworld: Flooded kingdoms of the Ice age - by Graham Hancock Slika 3: Jonaguni kompleks, Japan
Izvor slike: goo.gl/NA5QQ

Ideja da su prije velike poplave oko 20 hiljada godina prije Krista postojale napredne civilizacije, za velik broj arheologa i naučnika je ništa više do fantazija i scenarij za Sci-Fy film. Za njih možda, ali ne i za kontroverznog autora po imenu Graham Hancock koji se usudio pitati pitanja koja naučnici nisu. Njegov trodijelni dokumentarac je nastao 2002. godine prema istoimenoj knjizi 'Underworld - The mysterious origins of civilization', te je ubrzo postao svjetski hit među gledaocima iako je dokumentarac ali sam Hancock naišao na niz kritika od strane akademske svjetske zajednice. Glavni cilj dokumentarca je potraga za ostacima napredne civilizacije krajem posljednjeg Ledenog doba oko 10 hiljada godina kao je: Krišnin grad Dvarka te Mohenjo Daro u Indiji, Masuda no Iwafune, Jonaguni kompleks te Sanai-Marujama arheološki kompleks u Japanu te mnogi drugi. Dokumentarac možete pogledati na ovom linku.

Australia's first four billion years - by dr. Richard Smith Slika 4: Australia's first four billion years (naslovna)
Izvor slike: goo.gl/9A7njx

Da li ste se ikada pitali kako je naša planeta Zemlja izgledala milijunima godina prije nego smo je naselili mi? ljudi. Jeste li se ikada zapitali kakve su životinje gmizale našim kopnom, prije dinosaurusa, plivale našim morima, letjele nebom. Takva pitanja i odgovore dao je dr. Richard Smith u sjajnom petodijelnom dokumentarcu po imenu: 'Australia's first four billion years' u slobodnom prijevodu (Australijinih četiri bilijuna godina). Dokumentarac je nastao za Australijsku TV kuću NOVA a njen domačin, dr. Richard Smith nas vodi na zanimljivo putovanje kroz nastanak planete Zemlje oko 4.7 bilijuna godina, do pojave prvih kompleksnih živih organizama u morima za doba Kambrija oko 550 milijuna godina pa sve do dolaska dinosaurusa na Australijskom tlu oko 240 milijuna godina za doba Trijasa. Ovaj sjajan dokumentarac možete pogledati na ovom linku.


Ramses the Great - an Empire Special
Slika 5: Ramzes II prikazan u hramu u Luksoru, Egipat
Izvor slike: goo.gl/w4sKJd

Ramzes II, vjerovatno i zasigurno je jedan od najpoznatijih velikih faraona nakon Tutankamona. Rođen oko 1303. godine prije Krista a na prijestol se uspeo oko 1279. godine prije Krista, ubrzo je postao jedan od najmoćnijih faraona devetnaeste dinastije koji je Egiptom vladao punih 68 godina, oženio se više od 120 puta, sagradio neke od najljepših i najpoznatijih hramova starog Egipta kao što je njegov Abu Simbel, Abidos, Deir el Medina, te Pi Rameses i mnogi drugi. Ramzes II je umro oko 1206. godine prije Krista u svojoj 92. godini života kao faraon koji je doživeo duboku starost ali i faraon sa najdužom vladavinom ostavivši zaostavštinu koju nije nadišao nijedan faraon prije niti poslije njega. Link do sjajno dokumentaraca životne priče Ramzesa II možete pogledati na ovom linku.

Šta dodati na kraju?

Ideju da kompajliram i sastavim top 5 omiljenih dokumentaraca, što se nadam da sam zaista i uspio, imao sam poodavno jer sam naveden dokumentarce pregledao nebrojen broj puta ali i uvijek sa dozom misterije i interesa. Naravo da nije isto gledati u kolosalnu statuu Ramzesa II preko dokumentarca i slike, ali je jedinstveno iskustvo na koji su autori dokumentarca približili život ovog velikog faraona svojim gledaocima a isto se odnosi i na ostala četiri pomenuta dokumentarca. Želio bih da čujem vaše mišljenje oko ove liste dokumentaraca, da li ste ikada pogledali i jedan ovdje pomenut dokumentarac na mojoj listi, šta vam se dopalo a šta ne u njima, koliko su pouzdani a koliko ne? Pišite mi u komentarima ispod, podijelite ovaj članak ako vam se dopada, te obavezno subscribe na moj YouTube kanal ovdje.

Monday, 25 December 2017


Linux is a multitasking operating system which has a very different file-system unlike other Unix-like operating system. As a future Linux System administrator, one has to know what is / directory, what is inside each of directories such as /bin, /boot, /etc/, /sbin, /var and so on. In this Linux article you gonna find out the Linux file-system hierarchy and the contents of each of it's folder. Note: This article is part of my Linux LPIC-1 (Linux System administrator) intensive preparation and it is granted to be republished to other Linux related sites, to be commented and so on.

Written by: Amar Tufo
25. December 2017

Figure 1: Linux FS hierarchy 
Figure by: Amar Tufo


This is how a Linux file-system look like. Now, I'm going to explain each of the directories within the Linux file-system hierarchy starting from the (/) root directory. The article it self is going to be slightly longer but I will try to explain it to you as much as I can. Please comment down bellow for any error you see in the figure it self or in my text. 

1. /

The root file-system or root directory is a directory that contains all other directories and files on the system. It is designated by forward (/) slash. It's a top level directory in Linux file-system hierarchy. As a top level directory, it contains other sub-directories such as /bin, /sbin, /etc/, /dev/, /proc, /var and etc. The system administrator and other users who have the appropriate permissions can create additional directories within the root directory if desired. The content of the root directory can be viewed by typing the following command.


ls /Figure 2: The / file-system
Figure source: /home/amar/Desktop/figure2.png

You may like this article as well:
Linux Booting process in 6 steps


2. /bin 

/bin directory is standard subdirectory of the root directory that contains the executable (ready to run) programs  that must be available in order to attain minimal functionality for the purposes of system booting.  Among the contents of /bin directory are the shells (bash and csh), common commands such as ls, grep, tar, kill, echo, pd, cp, mv, rm, cat and others. 


Figure 3: The content of  /bin directory 
Figure source: /home/amar/Desktop/figure3.png

3. /sbin 

It's a directory which holds the system binaries or mostly the admin tools. It's similar to /bin directory, except that /sbin programs required root password in order to be executed. Among the programs inside /sbin directory tools such as fdisk, fsck, reboot, depmod, runlevel and others. Check the figure 4 down bellow.


Figure 4: The content of /sbin directory
Figure source: /home/amar/Desktop/figure4.png

Sponsored content:
Imtec - Computers and Technology
4. /etc 

This is the nerve center of your system as it contains all system related configuration files. A 'configuration file' is defined as a local file which is used to control the operation of a program. It must be static and cannot be an binary. Among the contents of  /etc directory are the following config files.

* /etc/x11 - this file contains all the configuration for the X Window System.

* /etc/apt - It's Debian's next generation front - end for the dpkg package manager. It provides the apt-get utility and APT dselect method that provides a simpler, safer way to install and upgrade packages.

* /etc/apt/sources.list - It contains a list of apt-sources from which packages may be installed via APT.

Each of these config files can safely be viewed using cat command like cat /etc/apt/sources.list which is shown in figure 5 down bellow.


Figure 5: Content of /etc/apt/sources.list file
Figure source: /home/amar/Desktop/figure5.png

NOTE:
This article is proudly written using Linux Mint 18.2 Sonya with MATE desktop environment.
https://www.linuxmint.com/edition.php?id=239

5. /dev

The /dev directory contains the special device files for all devices. These devices are created during installation and later with the /dev/MAKEDEV script. Some of the files located within /dev directory are:

* /dev/dsp - Digital Signal Processor - interface between software which produces sound and your soundcard.

* /dev/hda - It is the master device IDE drive on the primary IDE controller.

6.  /proc
Figure 6: The content of /proc directory
Figure source: /home/amar/Desktop/figure6.png

The /proc file-system contains a illusionary file-system. It does not exist on a disk. Instead, the kernel creates it in a memory. It is used to provide information about the system processes. Some of the more important files are:

* /proc/1 - A directory with information about process number 1.

* /proc/devices - List of device drivers configured into the current running kernel.

* /proc/dma - Shows which DMA channels are being used at the moment.

* /proc/interrupts - Shows which interrupts are in use and how many of each of there have been. (See figure 7 down bellow)


 Figure 7: Listing /proc/interrupts
Figure source: /home/amar/Desktop/figure7

Book recommendation:
Linux LPIC-1 
Learn everything you need in order to pass Linux LPIC-1 exam to become Linux SysAdmin
Download URL: goo.gl/2JXDzw7. /var 


Figure 8: The content of /var/log directory
Figure source: /home/amar/Desktop/figure8.png

The /var directory contains data that is changed when the system is running normally. It is specific for each system. Some ot the important files are listed down bellow. 

* /var/lib - Files that change while the system is running normally.

* /var/log - Log files from various programs, especially login (/var/log/wtmp) which logs all logins and logouts into the system. Syslog (var/log/messages) contains all kernel and system messages. 

8. /tmp


Figure 9: The content of /tmp directory
Figure source: /home/amar/Desktop/figure9.png

This directory contains mostly files that are required temporarily. Many of these files are important for currently running programs and deleting them may result in system failure. For more about /tmp directory please check out the link down bellow in references.

Conclusion:

Knowing the Linux file-system hierarchy may not be so important as it seems, but as a Linux System administrator you always work with the common commands such as cp, cd, mkdir, ls, grep, tar and others, therefore is good to know in which directory (/bin) you can find them. The same case goes for /proc folder which is very important to know when working with system processes and etc. In the next part of Linux FS, we gonna take a look on the rest of Linux file-system hierarchy. Till then, Marry Christmas and I see you soon.

References:

1) The Linux File-system hierarchy 

2) The root directory

3) The /bin directory

4) The /sbin directory

5) The /etc directory

6) The /dev directory

7) The /proc directory

8) The /var directory

9) The /tmp directory

Weather

Follow me on Facebook:

Popular Posts