Saturday, 9 June 2018


Obzirom da se aktivno bavim Linux System administracijom te da Linux koristim već punih sedam godina što je vrijeme za koje sam dosta toga naučio. Protekle su dvije godine od kada sam napisao i svoj prvi članak za LiBRE magazin o slobodnom softveru na temu: 'Slobodni softver u BiH' a za ovaj regionalni  Linux magazin sa sjedištem u Novom Sadu sam napisao do sada pet članaka a tri su objavljena do sada u e-izdanju ovog magazina. Pored LiBRE magazina za koji redovno pišem, ja članke iz Linux administracije objavljujem i na svom sajtu pa sam stoga kreirao listu odabranih radova koje možete pregledati na mom sajtu.
Friday, 8 June 2018Ubuntu MATE 16.04 LTS na laptopu koristim već godinu dana i moram priznati da sam prezadovoljan njegovim karakteristikama, brzinom odziva programa kao i većine programa koje ja svakodnevno koristim (Libre Office, Kdenlive, GIMP, Inkscape, Chromium). No, sa svakim novim ažuriranjem postojećeg Linux kernela, stari kernel ostaje u sistemu i potrebno ga je ukloniti. U ovom kratkom članku, ću vam pokazati kako ukloniti stari kernel iz Ubuntu MATE 16.04.

Piše: Amar Tufo
8. Juni, 2018

Kako utvrditi trenutnu verziju Linux kernela?

Najjednostavniji način je unos komande uname -a koja će na izlazu dati sljedeće informacije o Linux kernelu i njegovoj verziji.


Slika 1: Trenutna verzija Linux kernela 4.13.0.43
Izvor slike: /home/amar/Desktop/slika1.png

Na slici 1 je prikazana verzija Linux kernela koja trenutno pogoni moj Ubuntu MATE 16.04 a koja je ažurirana sa starog Linux kernela 4.13.0.38 koji je ostao u sistemu i potrebno ga je ukloniti. Treba imati na umu kako je nedavno objavljena novija verzija Linux kernel-a i to 4.17 koja je u trenutku pisanja ovog članka ujedno i stabilna verzija Linux kernela sa nizom poboljšanja a o tome pogledajte referencu na kraju ovog članka.

Uklanjanje starog Linux kernela

Prilikom unosa komande sudo apt-get purge nvidia | komanda kojom sam nastojao ukloniti proprietary nvidia graphic drajver s Ubuntu MATE-a, dobio sam izvještaj kako moj Ubuntu MATE ima tri verzije starog Linux kernela i to 4.10.0.28, 4.13.0.38, te 4.13.0.39 što je bilo jako nužno za uklanjanje jer tijekom butanja GRUB meni nudi Ubuntu MATE sa starim kernelom. 


Slika 2: Pregled starog Linux kernela prije uklanjanja
Izvor slike: /home/amar/Desktop/slika2.png

Nakon što sam utvrdio da moj Ubuntu MATE ima tri stara, nepotrebna Linux kernela, došlo je vrijeme da se isti uklone a to radimo sljedećom komandom.sudo apt-get purge linux-headers-4.10.0-28 linux-headers-4.10.0-28-generic
sudo apt-get purge linux-headers-4.13.0-38 linux-headers-4.13.0-38-generic
sudo apt-get purge  linux-headers-4.13.0-39 linux-headers-4.13.0-39-generic
sudo apt-get purge  linux-image-4.13.0-38-generic linux-image-4.13.0-39-generic

Svaka od navedenih komandi se unosi i izvršava zasebno kako bi uklanjanje i kasnija ažuriranja uzela efekta te očistila sistem od nepotrebnog smeća. Ja sam ostatke starog Linux kernela već uklonio iz svog Ubuntu MATE-a pa nema potrebe da pišem bilo šta dalje.

Šta reći na kraju?

Iako je dobra praksa da se novi Linux kernel ručno kompajlira te instalira iz izvornog koda, takav proces je dosta zahtjevan obzirom da je potrebno i određeno znanje pa vam preporučujem da se držite update managera vaše Linux distribucije i redovno obavljate ažuriranja kako sistema tako i kernela kada ona budu dostupna.  Ostatke starog kernela uvijek uklonite jer za njima nema potrebe kako vam GRUB ne bi ponudio da butate u vašu distru sa starim Linux kernelom. Novo je uvijek novo a novi Linux kernel donosi svježe sigurnosne zakrpe te niz poboljšanja i performansi.


Reference:

The Linux Kernels archives
https://www.kernel.org/

Thursday, 7 June 2018Kratak sažetak:

U ovom praktičnom scenariu iz Linux System administracije ću vam pokazati kako onemogučiti korisnički nalog i lozinku, u ovom slučaju John Hurt, na kratko vrijeme koristeći komandu chage. Između ostalog, u članku je demonstrirano postavljanje datuma nakon kojeg korisnički nalog prestaje važiti te određen broj dana kada lozinka prestaje važiti nakon čega nije moguće pristupiti korisničkom nalogu dok Linux System administrator ne postupi drugačije i ne produži važenje istog.

Ključne riječi: Linux, System administracija, LinkedIn, chage


Cio ovaj članak je objavljen na mom LinkedIn-u a da biste ga pročitali kliknite link dole ispod.

Praktični scenario: Onemogučavanje korisničkog naloga u Linux-u

Monday, 23 April 2018Nakon više od pet mjeseci aktivnog istraživanja i kopanja po knjigama historije i arheologije Asirije, uspješno je danas okončan moj samostalni istraživački rad po imenu: 'Asirska izaslanstva u Egiptu u kontekstu diplomatskih korespondencija'. Rad ukratko raspravlja dva izaslanstva Asirskog kralja Ašur-ubalita (1360 - 1318. godina prije Krista) na dvor Egipatskog faraona Eknatona kojem je Asirski kralja poslao dva glinena tableta sa sadržajem pisma EA15 te EA16. Pisma su pisana Akadskim jezikom a otkrivena su osamdesetih godina prošlog vijeka u Amarni, ljetnoj prijestolnici faraona Eknatona na koga su bila adresirana skoro večina pisama (glinenih tableta) otkrivenih u Amarni. Danas se ta pisma, njih oko 382, nazivaju El-Amarna pisma.

Piše: Amar Tufo
23. April 2018
Posljednji put ažuriran: 1. Maj 2018

Kratak sažetak rada: 'Asirska izaslanstva u Egiptu u kontekstu diplomatskih korespondencija'


U nastavku ovog članka pogledat ćemo kratak sažetak mog istraživačkog rada koji izgleda kao na slici 1.
Na slici je prikaz kratkog sažetka mog istraživačkog rada: 'Asirska izaslanstva u Egiptu' gdje je na gornjoj slici 1 prikazan razmještaj velesila starog Bliskog Istoka tijekom Kasnog Brončanog doba. Terminom velesile starog Bliskog Istoka obilježava se pet država - velesila - 14. vijeka prije Krista koje su dominirale vojno i politički na pozornici starog Bliskog Istoka a među njima su: Asirija, Babilon, Hetitsko carstvo, Egipat te država Mitani. 


Ašur-ubalit i EknatonOva slika lijevo prikazuje faraona Eknatona u relativno ranom Amarna stilu. Ali, tko je stvarno bio Eknaton? Za vas koji niste historičari niti arheolozi ovako kompleksna i daleka historijska tema može biti velika nepoznanica pa ću ja iznjeti ovdje ukratko o tome tko je stvarno bio Eknaton i zašto je on bitan. Amenhotep IV ili Eknaton kako je dobio kasnije svoje ime, bio je faraon 18. dinastije Egipta. Sin je Amenhotepa III i njegove žene Tije a vlast je od svog oca preuzeo 1353. godine prije Krista. Vladao je punih sedamnaest godina što je mudro iskoristio za svoje graditeljske projekte kao što je gradnja nove ljetne prijestolnice Amarne te reforma religije.
Naime faraon je izveo reformu religije te uveo vjeru u jednog boga po imenu Aten (gospodar Sunca). Njegova vladavina međutim je obilježena još jednim važnim periodom koje se među arheolozima i historičarima naziva El-Amarna period. To je period međunarodne korespondencije gdje su se vladari starog Bliskog Istoka i vazalnih država dopisivali međusobono te razmjenjivali diplomatska pisma kao što je pismo Ašur-ubalita, kralja Asirije (EA15) upućeno na adresu faraona Eknatona gdje ga je Asirski kralj pozdravio te faraonu predao pozdravne poklone, raskošne kočije, dva konja, grumen lapis lazulija. Poslušajte u kratkom video klipu obračanje Ašur-ubalita, kralja Asirije faraonu Eknatonu tijekom njegovog prvog izaslanstva.Video 1: Prvo izaslanstvo Asirskog kralja Ašur-ubalita u Egiptu (sa prijevodom)

Govoreći u kontekstu Ašur-ubalita, kralj je imao problema kući prije slanja svog prvog izaslanstva na Egipatski dvor. Prvo je morao da se pobrine da Asirija istjera trupe države Mitani iz Ašura, prijestolnice Asirije obzirom da je Asirija bila jedno vrijeme vazalna država u vlasti države Mitani u sjevernoj Siriji. Naime, oko 15. stoljeća, Šauštatar, kralj države Mitani je opljačkao Ašur te hram božice Ištar čija je zlatna vrata odnjeo u Vašhukani, prijestolnicu države Mitani. Od tada je Asirija bila država pod kontrolom kralja Šauštatara i njegove države Mitani. Kralj je oko c.1350. godine prije Krista izveo pobunu te njene trupe izbacio iz Asirije te konačno Asiriji povratio slobodu i nezavisnost.


Drugi problem je bila Kasitska Babilonija u neposrednom susjedstvu Asirije čiji se kralj Burnaburiaš borio za prevlast nad teritorijom Asirije koja je ležala u blizini rijeke Dijale. No, interesi kralja Burnaburiaša su bili daleko veći te je u planu Babilonski kralj želio Asiriju pripojiti sastavu Babilonije. Asirski kralj je ipak diplomatski odgovorio te udao svoju kćer Mubalitat-Šeru za Babilonskog kraljevića Karahardaša te dobio izravnu vlast nad Babilonijom koja će trajati nakon smrti Ašur-ubalita skoro stotinu godina.

Nakon što je riješio Mitanijsko-Babilonski problem, Asirski kralj je odlučio Asiriju učiniti velesilom regiona te c.1346. godine prije Krista, Ašur-ubalit šalje svoje prvo izaslanstvo na Egipatski dvor faraonu Eknatonu sa pomenutim pismom EA15 o kojem je bilo već govora. Pismo je pisano Akadskim jezikom te je 30.cm veličine a danas se čuva u Britanskom muzeju u Londonu. Tablet izgleda ovako.


Slika 2: Tablet sa sadržajem pisma EA15 Asirskog kralja Ašur-ubalita
Izvor slike: http://goo.gl/BvNxr2

Ubrzo nakon svog prvog izaslanstva, Asirski kralj Ašur-ubalit je uputio faraonu i svoje drugo izaslanstvo. Ovaj put Asirski glasnik je odnjeo tablet sa sadržajem pisma EA16 gdje je Asirski kralj tražio od faraona da mu pošalje jednake darove obzirom da je on sada veliki kralj jednak kralju Egipta, Babilonije, Mitani, Hetitskog carstva i da je Asirija sada velesila jednaka svim moćnim državama s kojima je faraon Eknaton imao međubratske i međudiplomatske odnose.  Poslušajte u kratkom video klipu obračanje Ašur-ubalita, kralja Asirije faraonu Eknatonu tijekom njegovog drugog izaslanstva.
Video 1: Prvo izaslanstvo Asirskog kralja Ašur-ubalita u Egiptu (sa prijevodom)

Gdje rad ide na objavu?Smatram da sam dosta toga već i rekao i da ste vjerovatno stekli ideju o krajnjem cilju ovog mog istraživačkog rada ali i svrhu njegovog pisanja i same izrade. Činjenica da je rad unikatan u našoj zemlji jer se trenutno, barem pismeno, u BiH nitko ne bavi historijom i arheologijom Starog Bliskog Istoka je za mene bio jedan od razloga da napišem ovaj rad a s druge strane i veliko interesovanje za Velesile Kasnog Brončanog doba starog Bliskog Istoka što sam opravdao ovim radom.

Što se tiće finalne objave rada. Ovaj rad možete uskoro očekivati u printanom izdanju časopisa 'KULIN' čiji je osnivać zavičajni muzej Visoko (BiH) koji je sada u fazi prikupljanja radova za svoje prvo izdanje časopisa te time smatram da će rad biti prihvačen i na kraju objavljen i biti dostupan za čitanje zainteresovanim čitateljima. Ja ću svakako pratiti status svog rada te ću vas izvjestiti na svojoj web stranici o tome. A do tada, do čitanja.

Tuesday, 17 April 2018Te davne 2004. godine grupa mladih entuzijazista te Linuxaša je pokrenula časopis LiBRE, sada već izuzetno popularan regionalni časopis o Linux-u i open source softveru. Časopis obrađuje poznate Linux distribucije kao što su Debian, Ubuntu, Mint, Elementary, Puppy do softvera otvorenog koda kojeg svakodnevno koriste Linux korisnici a među kojima vrijedi pomenuti Libre Office, VLC Media Player, Kodi, Scribus te druge programe razne namjene. Pored Linux distribucija tu su i intervjui sa nekim od imena Linux-a te svijeta softvera otvorenog koda do regionalnih događaja kao što je BalCCon - Balkan Computer Congress te drugi. 

Piše: Amar Tufo
17. April 2018

Otkud ja u ovom projektu?Ja sam se LiBRE projektu pridružio još 2017. godine sa člankom po imenu 'Slobodni softver u BiH'. U ovom svom prvom članku koji je objavljen kako u online izdanju tako i u .pdf formatu koji je ubrzo objavljen nakon toga. Tako se moj članak našao u 46. izdanju LiBRE časopisa čime sam zvanično postao i autor te saradnik ovog uspješnog regionalnog projekta.


Video: Amar Tufo - Dosadašnji radovi objavljeni za LiBRE časopis


Slika 1: Isječak iz članka 'Slobodni softver u BiH'
Izvor: LiBRE časopis | broj 46


Ostali autorski radovi objavljeni za LiBRE časopisUbrzo nakon ovog članka nisam htio praviti veliku pauzu te je na redu bio i broj 47 koje je LiBRE marljivo pripremao sakupljajući radove svojih autora. Obzirom da časopis ima striktna autorska pravila članak mora biti unikatan i nešto o čemu se do sada nije pisalo. Tako sam imao jedan interesantan projekat iz C++ programiranja gdje sam radio  sa objektima i klasama a morao sam na kraju projekat postaviti i na svoj Git HUB. Tako sam napisao za broj 47 rad na temu: 'Uvod u Objektno Orjentisano programiranje u C++ -u I-dio'. 


Slika 2: Isječak iz članka 'Uvod u objektno orjentisano programiranje C++ (1. dio)'
Izvor slike: LiBRE časopis | broj 47


Ovaj članak je za mene bio veliki izazov obzirom da sam morao napraviti i malo istraživanje prije nego li sam išta napisao. Ukratko, riječ je o malom C++ programu koji koristi klase i objekte kako bi predstavio osnovne informacije o studentu a iste informacije poslje kompajliranja su spašene u tekstualnu datoteku po imenu Student.txt. Program izgleda kao na slici 3.

  
Slika 3: Izgled programa Student sa datotekom Student.txt i C++ izvornim kodom
Izvor slike: /home/amar/Desktop/slika3.png

O ovome programu nešto više malo kasnije u posebnom video klipu koji će biti objavljen na mom YouTube kanalu. 

Moj treći članak za LiBRE časopis je obrađivao 'Prve korake s Kdenlive video editorom' gdje sam opisao ukratko Kdenlive kao program, njegov izgled interfejsa te prikazao na praktičnom primjeru izradu te obradu veoma jednostavnog video uratka kako bi demonstrirao mogučnosti koje Kdenlive nudi. Članak je objavljen u 48. broju LiBRE časopisa i jednako je koristan za sve one koji traže Windows alternativu za uređivanje svojih video klipova ali i izradu jednostavnih tutorijala za YouTube.Slika 4: Isječak iz članka 'Prvi koraci s Kdenlajvom'
Izvor slike: LiBRE časopis | broj 48

Ja Kdenlive koristim za izradu i obradu svih svojih video klipova te Linux tutorijala na svom YouTube kanalu a u istom sam programu izradio i svoj oficijelni website intro te nekoliko kratkih, smiješnih vajnova koje možete pogledati na mom YouTube kanalu. Moj website intro je prikazan na donjem videu.Video 1: AmarTufoInteractive - oficijelni intro (Powered by Kdenlive)
Izvor: http://www.youtube.com/c/amartufo

I na kraju?

Mogu samo da kažem da sam zaista mnogo ponosan što su ovi članci objavljeni te kao takvi postali dostupni široj Linux zajednici na čitanje. Ali nisu ni posljednji koje ću objaviti za ovaj sjajan časopis jer u trenutku pisanja ovog članka u pripremi su za objavu i drugi moji članci koji uskoro stižu a u novom 49. broju LiBRE časopisa možete očekivati moj drugi dio uvoda u objektno orjentisano programiranje u C++-u te još mnogo interesantnih i praktičnih članaka iz Linux System administracije. Stoga će se tako i ovaj tekst ažurirati sa svakim novim člankom koji ja objavim za LiBRE časopis. A do tada posjetite moj web sajt, pročitajte par članaka iz Linux administracije ili pak iz Arheologije ako vas zanima. Svratite na moj YouTube kanal, možda pronađete nešto interesantno, ostavite lajk, šerujte moj YouTube kanal dalje i obavezno SUBSCRIBE.

Do čitanja!!!

____________________________

Reference:

[1] Slobodan softver u Bosni i Hercegovini [LiBRE]
https://libre.lugons.org/index.php/2017/01/slobodan-softver-u-bosni-i-hercegovini/

[2] Uvod u Objektno orjentisano programiranje u C++ (1.dio) [LiBRE]
https://libre.lugons.org/index.php/2017/05/uvod-u-objektno-orjentisano-programiranje-u-c-1-dio/

[3] Prvi koraci s Kjdenlajvom [LiBRE]
https://libre.lugons.org/index.php/2017/11/prvi-koraci-sad-kdenlajvom/

Thursday, 12 April 2018
Posao Linux System administratora je dosta respektabilno i trenutno visoko traženo zanimanje što je uvjetovano činjenicom da je Linux besplatan, siguran i stabilan operativni sistem koji sada pogoni skoro sva super računala na svijetu a koriste ga i velike IT korporacije kao što je IBM, DELL, HP, Facebook pa čak i Microsoft. Eh, kada već to znamo onda su potrebni ljudi sa određenim znanjem da održavaju Linux distribucije koje pogone takve servere. U ovom članku ću nastaojati da što bolje objasnim tko su Linux System administratori i šta je a šta nije njihov zadatak?

Piše: Amar Tufo
12. April 2018
Posljednji put ažuriran 7. May 2018 | 17:26

< NAPOMENA> Ovaj članak je nastao iz potrebe da se jednom za sva vremena HR manageri ispred firmi koje zapošljavaju i traže Linux System administratore, upoznaju sa stvarnim opisom ovog posla kao i kvalifikacija koje Linux System administrator treba da ima te zadatke koje može očekivati u opisu svoga posla. <NAPOMENA/>

______________________________


Kratak opis pozicije Linux System administratoraLinux System administrator igra glavnu ulogu u firmi koja pruža usluge u sklopu Linux-a te razvija rješenja orjentisana upravo ovoj platformi. Kao takav, Linux System admin ima obaveze koje mora izvršavati na vrijeme i s odgovornošću kako bi firma dostavljala svoja rješenja na vrijeme. Među zadacima je i instalacija i konfiguracija servera, instalacija nadogradnji i ažuriranja Linux systema, odnosno Linux distribucije koja pogoni servere. Pored ažuriranja i nadogradnji, Linux System admin je zadužen i održavanju i nadgledanju hardvera i softvera, otklanjanje bilo kakvih sistemskih ili tehničkih grešaka unutar sistema i slično. 


Pored ovih zadataka, od Linux System administratora se očekuje održavanje servera, korisničkih naloga, sigurnost, održavanje i nadgledanje hard diskova koji čuvaju podatke te redovno kreiranje back up-a. Tu je također promjena ovlasti (ownership) i autorizacije (permission) nad datotekama te njihovo uklanjanje kao i redovna promjena korisničkih lozinki te nadgledanje procesa i slično.


Glavni zadaci Linux System administratoraLinux System administrator je zadužen za postavljanje, instalaciju i konfiguraciju Linux servera i radne stanice (eng: workstation). Pored postavljanja i konfiguracije servera, Linux System admin je zadužen i za postavljanje i konfiguraciju mreže koju serveri koriste, njen konstantan monitoring i slično. Brine se za ispravan rad kako mrežne infrastrukture tako i servera, redovno održavanje Linux sistema, instalacija i održavanje pratečeg softvera, ažuriranja i nadogradnji kao i ispravnosti tehničke opreme. Ukratko sumirano, ovo su glavne odgovornosti Linux System admina:

_________________________
 Postavljanje, održavanje i konfiguracija servera i mrežne infrastrukture.

 Instalacija, konfiguracija i održavanje Linux sistema (Ubuntu, Cent OS, Red Hat). 

 Instalacija aplikacija tipa (LAMP) te održavanje samog hardvera.

 Kreiranje i održavanje korisničkih naloga i lozinki.

 Pračenje i monitoring procesa.

 Pružanje podrške korisnicima i korisničkim podacima, promjena vlasništva (ownership) i autorizacije (permission) nad podacima.

 Pisanje BASH skripti za monitoring i ispravan rad sistema 

 Kreiranje redovnog back up-a.
__________________________

Također pogledajte iste dužnosti Linux System administratora koje sam preradio u video na svom YouTube kanalu.
Zadaci Linux System administratora prema Linux  portalu nixCraft su sljedeći:

 User administration (setting and maintaining user accounts)

 Maintaining system

 Verify that peripherals are working properly

 Quickly arrange repair for hardware in occasion of hardware failure

 Monitor system performance

 Create a file system

 Install software

 Create a backup and recovery policy

 Monitor network communication

 Update system as soon as new version of OS and application software comes out

 Implement the policies for the use of computer system and network

 Setup security policies for the users. A sysadmin mush have a strong grasp of computer security (e.g. firewalls and intrusion detection systems)

 Documentation in form of internal wiki

 Password and identity management


 Nivo edukacije 

Za ispravno obavljanje svojih svakodnevnih zadataka, Linux System administrator treba da ima određenu edukaciju, diplomu ili certifikat kojim potvrđuje svoju stručnost, drugim riječima da je spreman za obavljanje takvog posla. Osoba steće pravo obavljanja posla Linux System administratora nakon završenog 1. ciklusa studija informatičkog smjera (kod nas u BiH) i to:  

 Elektrotehnički fakultet Univerziteta u Sarajevu, odsjek za Računarstvo i Informatiku

 Fakultet Informacijskih tehnologija u Mostaru

 International Burch University - Sarajevo

S druge strane, osoba je u potpunosti kvalifikovana za obavljanje posla Linux System administratora posjedovanjem industrijskih certifikata, primarno Linux LPIC-1 (Linux Certified Professional System administrator). Ovaj certifikat je moguće polagati u priznatim Linux institutima kao što je Linux Professional Institute (LPI) sa sjedištem u Torontu, Kanada. LPIC-1 je moguće polagati i kod nas u sklopu edukacije obrazovne institucije Akademika sa sjedištem u Sarajevu a pored Akademike treba pomenuti i: 

 Linux Professional Institute - Linux LPIC-1 

 Akademika Sarajevo - Linux System administrator

 IT Akademija - Linux System administrator

 Learn Linux - A roadmap to Linux LPIC-1 (Brought to you by IBM)

Za sada jedino Akademika u Sarajevu pruža punu Linux LPIC-1 edukaciju i obuku za Linux System administratora. Edukacija traje godinu dana a nakon završetka edukacije polažete završni ispid koji obično ima pedeset pitanja nakon čega stečete certifikat LPI Linux LPIC-1 te zvanje Linux System administratora.

 Potrebne vještine


Da bi osoba uspješno obavljala posao Linux System administratora, poželjene su sljedeće vještine a to su:

 Nabrijan Linuxaš / Linux ninđa.

 Spremnost na konstantno učenje i napredovanje tijekom svoje karijere.

 Dobre komunikacijske vještine te spremnost na timski rad.

 Dobro poznavanje Engleskog jezika u govoru i pismu.

 Redovno ponavljanje stečenog znanja kao i osnovnih Linux komandi tipa (cd, ls, rm, mv, tar, cp, lspic, ifconfig, ip addr, du, chmod, chown, kill)

 Samostalnost i rješavanja datih zadataka u roku.


Zaključak:

Osnovni razlog zbog kojeg sam napisao ovaj članak oko Linux System administratora i njegovih stvarnih zadataka jeste i taj što Linux System administrator ne mora biti DevOps niti je dužan poznavati kompleksnije programske jezike osim Python i naravno BASH. Ali on nije nužno developer jer se zna koje su odgovornosti a šta su zadaci Linux System administratora. Međutim, u posljednje vrijeme HR manageri i firme koje raspisuju konkurse za Linux System administratore se uopšte ne informišu dovoljno oko ovog zanimanja te su mišljenja da budući Linux Sys admin treba da bude i system administrator, developer, po mogučnosti i UI/UX dizajner, Front i Back end developer ili jednom riječju, Terminator 9001. Ovaj članak je otvoren za nadopunu a napisan je koristeći sljedeće reference na koje sam naišao na netu.

Reference

[1] Linux System administrator - explained -

[2] The role of Linux System administrator

[3] The duties of Linux System administrator

Weather

Follow me on Facebook:

Popular Posts