Saturday, 24 January 2015


Sl1: Nimfejum ili kupatilo otkriveno kod Mediane

Danas se o Mediana grupi zna daleko više nego što nam govori sintetski članak o ovoj grupi objavljen tada u Prahistoriji Jugoslavenskih Zemalja, Tom IV Bronzano doba. Sa svakim novijim iskopavanjima o ovoj grupi saznajemo daleko više nego što smo ranije znali. S obzirom da računalne tehnologije svakog dana napreduju pa tako arheologija kombinirajuči ne samo ljude slične struke nego i geofiziku, zračna snimanja, odstupanja u vegetaciji koja se vide jedino iz zraka ili (crop marks), magnetometrija i mnoge druge naučne discipline koje nam pomažu da kvalitetnije istražimo pojedini lokalitet bez destrukcijskih efekata a znate kako to ide u arheologiji: "Ono što jednom iskopate, povrata nema". No kako bilo da bilo. Evo jednom malog uvoda u Mediana grupu. 
___________________


Mediana grupa je dobila ime po antičkoj Mediani koju je davne 1962 godine sistematski istražio Milutin Garašanin. Kronološki se djeli u tri faze i to Mediana I, II, i III pa bi se po kronologiji Mediana grupa smjestila u kasno brončano doba odnosno Reineck C- D i halštat A1 - A2 odnosno gvozdenom dobu I po Milutinu Garašaninu. Dakle, po apsolutnoj periodizaciji Mediana grupa počinje oko 1300 BCE - 1000 BCE. Nešto više o ovoj grupi možete pročitati u mom članku koji sam uploadovao a koji predstavlja osnovni okvir za razumjevanje Mediana grupe. 

Reakcije:

0 komentari:

Post a Comment

Weather

My Twitter news

Follow me on Facebook:

Popular Posts