Sunday, 8 February 2015


Peplos je svečana odora ili ruho koje su nosile grčke žene. Nastao oko 5 vijeka prije Krista, u klasičnoj Grčkoj postaje glavna nošnja tadašnjih žena. Može se vidjeti sa gornje slike kako je Peplos doista izgledao. Nosio se sa rukama koje su bile otkrivene do iza lakata, na ramenu se nalazila fibula koja je bila pričvršćena i koja je držala gornji dio odjeće. Gornji dio je padao niz stomak do struka koji bi se vezao trakom tako da bi donji padao do nogu žene koja nosi peplos. Na već dobro poznatim Karijatidama koje su nosile arhitrav zbornice Sifinijca Kniđana, prikazane su u Peplosu kao glavnoj odori u koju su bile obučene. Inaće, Karijatide su spartanske zatvorenice dovedene u Atenu. 

_____________________Himatijon je grčki tip odjeće ili ogrtač kojeg su nosili i žene i muškarci. Na slici je prikazan dorski himatijon. Nastao u periodu između 750 - 730 godine prije Krista, postaje ubrzo omiljena nošnja ali često nošena zajedno sa peplosom ili hitonom. Inaće, se razlikuje od rimske toge ne baš previše stim što je recimo na ovoj slici prikazan Grk koji nosi himatijon tako da je lijeva strana potpuno otkrivena a druga strana himatijona se prebaca preko desne ruke tako da se u hodu desnom rukom drži sama nošnja kako ne bi spala. 

Reakcije:

0 komentari:

Post a Comment

Weather

My Twitter news

Follow me on Facebook:

Popular Posts