Sunday, 28 June 2015


Oda Nobuhide - ratnik, samuraj, daimyo Owari provincije tijekom Sengoku perioda u Japanu i otac Ode Nobunage. Rođen je 1510. god. n. e u vrijeme kada su močni lordovi i daimye lokalnih provincija bile u konstantnoj zavadi, zavadi koja će na kraju dovesti do Tokugawinog Šogunata i svima dobro poznate bitke kod Isekigahare oko 1600. god. n. e. Oda je inaće bio na čelu tada veoma močnog i uglednog Oda klana, klan koji je zavrijedio strahopoštovanje u cijelom Japanu. Pošto je bio na čelu Oda klana, Nobuhide je konstantno ratovao na istoku i sjeveru protiv Mino, Mikawa, Suruga i Totomi provnicije. Obzirom da je bio veoma močan i ugledan samuraj koji je želio veliku moč samo za sebe, na tom putu mu je stajao Saito Dosan, daimyo Mino provincije. Da bi umanjio konkurenciju i prekinuo krvave borbe koje su se tada vodile između zaračenih lordova i klanova, Nobuhide je sklopio mirovni savez sa Saitom oženivši svog starijeg sina Nobunagu kćerkom Saita po imenu Nohime. Posljednje godine svoga života je proveo kao Budin monah a umro je 1551. god. n. e u 41 godini svoga života.

Komentar autora:

Feudalni Japanom vlada Šogunat koji počinje oko 709. godine te traje sve do 1868. godine kada je okončan Tokugawin šogunat. Obzirom kako gore članak pominje termin Šogun evo da u ovom komentaru razjasnim šta je Šogun

Šogun 将軍 - je vrhovni zapovjednik odnosno ratni namjesnik određene provincije koju mu je dodjelio sam car. Titulu Šoguna dodjeljuje car onom samuraju ili daimyu koji se najbolje istakao tijekom vladavine cara ili u ratu. U doslovnom prijevodu Šogun označava vrhovnog gospodara cijelog Japana. Primjera radi, kada je 1600. god. n. e okončana bitka kod Isekigahare, njen pobjednik Tokugawa Ieasu 徳川 家康je zauzeo tron i postao Šogun, gospodar cijelog Japana. Tokugawin Šogunat 徳川幕府 je vladao Japanom punih 275. godina a okončan je 1867. godine. 

Daimyo 大名 - močni feudalni lordovi koji su vladali svojim provincijama i obično istoimenim klanom. Primjera radi Asano Naganori 浅野 長矩, daimyo Ako provincije i Asano klana. Feudalne posjede lokalne daimye dobijaju isključivo od cara kojima vladaju uz svoju močnu vojsku samuraja. No, rijetke su bile daimye koje su mogle plačati svoju vojsku samuraja ali imati ih uza se bio je velik ugled i čast u feudalnom Japanu. 

Reference

Oda Nobuhide

Shogun (titula)

Daimyo (zemljoposjednik)
Reakcije:

0 komentari:

Post a Comment

Weather

My Twitter news

Follow me on Facebook:

Popular Posts