Sunday, 20 September 2015


Iako ovo nije web stranica na kojoj bi se trebale objavljivati novosti o Minox Player-u, morao sam da objavim informaciju kako Minox Player IndieGo kampanja više nije aktivna. 

Ja sam i na službenom blogu svoje aplikacije već i ranije objavio istu informaciju i razlog tomu je slaba zainteresovanost treče strane za sufinanciranje ove aplikacije. No, uprkos tomu Minox Player nastavlja sa svojim razvojem jer smatram da mi je to dužnost.

Da napomenemo, Minox Player je nastao u januaru 2012. godine i u razvoju je već pune 4 godine. Objavljena su 4 izdanja sa 5 zakrpa, dvije bete i posdljenje stabilno izdanje Minox Player v2.3.0.4 objavljeno u augustu 2014. godine. 

Minox Player se s razlogom razvija a to je primjena znanja stečenog u VB.NET-u kroz njegov razvoj kako bi se razvile desktop aplikacije (WFA tipa) opće namjene a koje su kompatibilne sa skoro svim vodečim Windows platformama. 

Ja se nadam da će Minox Player u ovoj godini biti u aktivnom razvoju za razliku od prethodne godine (2015) kada nisam skoro objavio niti jedno izdanje Minox Player-a pa niti portable verziju. Razvoj se nastavlja i Minox Player će se i dalje razvijati u VB.NET-u pa se ja nadam da ću do kraja mjeseca oktobra objaviti alpha verziju Minox Player-a v2.3.0.5 ali o tome po tome. 

Do čitanja.
Reakcije:

0 komentari:

Post a Comment

Weather

My Twitter news

Follow me on Facebook:

Popular Posts