Monday, 2 November 2015


Iako će uskoro Minox Player uči u alpha verziju v2.3.0.5 izdanja, Minox Software je objavio izvorni kod Minox Player-a na službenom blogu mog programa. Tako je sada cio Minox Player SDK dostupan VB.NET developerima koji žele pomoči njegov razvoj i proširiti te unaprijediti Minox Player za buduća izdanja.

Obzirom da sam još uvijek njegov glavni developer, izvorni kod je stoga objavljen pod GNU/GPLv2.0 licencom kojojm se garantuje sloboda daljnje redistribucije i slobodnog razvijanja Minox Player-a.

Da ne dužim, poznato vam je kako vam naravno za razvoj Minox Player-a treba računalo sa solidnim performansama nekih 512 MB RAM-a, isto toliko grafičke memorije (poželjno), 80 GB diska ili više, VB.NET i naravno Windows 7. U ostale detalje ili preduslove kao što su poznavanje programiranja, manipulacije radnim engineom, izradom UI-a i ostalih tech finesa ne moram ulaziti. 

Minox Player SDK je od jućer dostupan za download pa ukoliko ste zainteresovani, izvorni kod možete preuzeti klikom na ovaj link: Reakcije:

0 komentari:

Post a Comment

Weather

My Twitter news

Follow me on Facebook:

Popular Posts