Saturday, 2 April 2016


2D igrica na kojoj radim polahko ulazi u svoju završnu fazu. Za sada sam odradio Allegro animaciju koja animira likove na zaslonu koristeči se posebnim kodom koji se izvršava u pozadini. Tehnički, radi se o nizu (eng: array) karaktera koji se čitaju iz glavnog foldera te ih program tako animira koristeči for petlju. Da ne dužim, možete da pogledate video prilog.


Reakcije:

0 komentari:

Post a Comment

Weather

My Twitter news

Follow me on Facebook:

Popular Posts