Wednesday, 14 February 2018U ovom kratkom članku ja ću vam pokazati kako postaviti pozadinsku sliku za GRUB boot loader tako da više GRUB nema onu svoju dobro poznatu monokromnu pozadinsku boju. Između ostalog, ovaj članak će vas naučiti kako ručno izvesti konfiguraciju GRUB datoteke kako bi se vaša omiljena pozadina prikazala sljedeći put kada butate vaše računalo. 

Piše: Amar Tufo
13. Februar 2018

1. Šta je GRUB?


Slika 1: Fedora Linux sa GNU/GRUB2 bootloaderom v1.9
                             Izvor slike: https://www.dedoimedo.com/computers/grub-2.html

Ukratko rečeno, GRUB (GNU/GRand Unified Bootloader) je nova generacija Linux boot loadera. Nastao je na osnovu PUPA projekta koji je kasnije napušten a na osnovu istraživanja i kontinuiranog developmenta kasnije je nastao GRUB. Grub je trenutno standardni boot loader za Linux uz dobro poznati LiLo (Linux Loader) a trenutno su dostupne dvije verzije GRUB-a i to verzija GRUB Legacy koja se odnedavno više i ne razvija a druga verzija je GRUB2 koji sada pogoni večinu distribucija kao i moj Linux Mint 18.3 Silvia Mate.


Slika 2: Ubuntu Linux sa GNU/GRUB2 bootloaderom v2.02
                                                      Izvor slike: goo.gl/7Ld3CR

2. Gdje se nalazi konfiguracijska datoteka  za GRUB i kako joj pristupiti?

Kao budući Linux System administrator, vjerovatno je da ćete morati veoma često konfigurisati GRUB boot loader bilo da se od vas traži da se Ubuntu nalazi kao primarna distribucija u odnosu na Linux Mint, da izvedete prioritet butanja Windows operativnog sistema koji se nalazi uz distribucije i slično. Stim u vezi je jako bitno da  znate gdje se nalazi konfiguracijska datoteka GRUB-a i kako joj pristupiti?

Konfiguracijska datoteka za GRUB se nalazi  u direktoriju /etc/default što izgleda kao na sljedećoj slici.Slika 3: Direktorij /etc/default koji sadrži GRUB konfiguracijsku datoteku
Izvor slike: /home/amar/Desktop/slika3


Na slici 3 možete i sami primijetiti grub, konfiguracijsku datoteku za GRUB boot loader a evo i načina kako ovu datoteku možete otvoriti kao administrator kako biste ju mogli uređivati te dodati vašu omiljenu pozadinu za GRUB bootloader. Upotrebom gksu komande u ovom formatu moguće je pristupiti GRUB konfiguracijskoj datoteci što bi izgledalo ovako.


gksu gedit /etc/default/grub

Na izlazu ova komanda će vam omogučiti administratorske privilegije kako biste mogli modifikovati GRUB onako kako to vama odgovara.


Slika 4: Sadržaj konfiguracijske datoteke GRUB bootloadera
Izvor slike: /home/amar/Desktop/slika4Treba da napomenem da sam pristupio konfiguracijskoj datoteci GRUB-a koristeći gksu alat koji nam daje admin privilegije potrebne kako bismo uređivali konfiguracijske datoteke. Jednom kada izvršite ovu komandu, pojavit će vam se mali prozor koji će tražiti da unesete vašu root lozinku kako biste dobili pristup GRUB konfig datoteci. 

3. Dodavanje GRUB pozadine

Sada kada znate šta je GRUB, gdje se nalazi njegova konfiguracijska datoteka i kako joj pristupiti, možemo dodati omiljenu pozadinu kako bismo uklonili onaj dosadni monokromni izgled GRUB-a. Ovaj korak je veoma jednostavan a potrebno je dodati komandu GRUB_BACKGROUND stim što vaša omiljena pozadina mora biti prisutna bilo u /home direktoriju ili /Pictures direktoriju kako bi GRUB znao odakle će koristiti pozadinu. 


Slika 5: Dodavanje pozadine GRUB-u koristeći komandu GRUB_BACKGROUND
Izvor slike: /home/amar/Desktop/slika5


Na slici 5 možete primjetiti GRUB_BACKGROUND komandu koja iz direktorija /Pictures povlači sliku linuxmint.jpg kao željenu GRUB pozadinu. Sve što je na kraju potrebno uraditi jeste komanda update-grub kako bi promjene uzele efekat.


Slika 6: Ažuriranje GRUB konfiguracijske datoteke
Izvor slike: /home/amar/Desktop/slika6


Pošto je GRUB ažuriran našom omiljenom slikom, postavke su također ažurirane sljedeći put kada se računalo buta, GRUB bi trebao da izgleda ovako.


Slika 7: Izgled GRUB-a nakon dodavanja pozadine linuxmint.jpg
Izvor slike: goo.gl/4QVCLS

Napomena u vezi ove slike: Ova slika ne predstavlja izgled mog GRUB-a niti moje pozadine koja je postavljena za moj GRUB. Moj laptop pogoni Linux Mint 18.3 Silvia MATE te Windows XP SP3 no, zbog tehničkih nedostataka nisam mogao prikazati izgled svog GRUB-a.

Zaključak:

Sada znate kako GRUB-u ručno uređivanjem datoteke /etc/default/grub dodati omiljenu pozadinu kako biste uklonili onaj njegov monokromni izgled.  S druge strane, isti ovaj posao radi i BURG boot loader pa ako vas zanimam kako instalirati BURG bootloader u Linux Mint onda kliknite ovdje da saznate. Svrha ovog članka je bila da sami naučite šta je GRUB, gdje se nalazi konfiguracijska datoteka, šta je njegov zadatak i kako ga ručno uređivati. Toliko od mene za sada, do narednog čitanja.
Reakcije:

0 komentari:

Post a Comment

Weather

My Twitter news

Follow me on Facebook:

Popular Posts