Monday, 19 March 2018


Tačno prije sedmicu dana na LinkedIn-u sam objavio dva praktična Linux scenarija oko kreiranja korisnika sa punim imenom i prezimenom, home direktorijem, default login shellom, user id itd. U prvom scenariju sam se pozabavio kreiranjem korisnika gdje sam prikazao scenarijo gdje je korisnik kreiran sa svojom lozinkom ali nije bilo moguće pristupiti korisničkom nalogu. A u drugom dijelu istom korisniku trebalo je dodijeliti sudo privilegije pa pogledajte u prilogu mog LinkedIn posta oba scenarija i kako sam ja to riješio.

19. Mart 2018

Scenario 1Potrebno kreirati novog Linux korisnika po imenu mintmachine čije puno ime glasi John Hurt (voli čovjek Linux. tko mu može zamjeriti). Novog korisnika treba kreirati komandom useradd koristeći punu sintaku koja će kreirati korisnika mintmachine, njegovo puno ime "John Hurt", njegov home direktorij (bez njega nema pristupa korisniku), default login shell te user id 1021.
Scenario 2:
Ovaj scenario sam nazvao: 'Linux korisnik John Hurt nije admin' gdje je bilo potrebno prethodno kreiranom korisniku po imenu John Hurt dati admin privilegije, to jeste, staviti ga na sudoers listu. Ovaj sam scenario zajedno sa njegovim rješenjem opisao u LinkedIn članku po istom imenu.


Linux korisnik John Hurt nije admin
https://www.linkedin.com/pulse/linux-korisnik-john-hurt-nije-admin-amar-tufo/


Toliko od mene za sada i do čitanja.
Reakcije:

0 komentari:

Post a Comment

Weather

My Twitter news

Follow me on Facebook:

Popular Posts