Sunday, 11 March 2018


Iako sam do sada napisao veći broj tehničkih članaka iz oblasti Linux System administracije sve u cilju da potaknem svoje čitatelje da se sami edukuju i da nauče da rješenje problema oko Linux-a i sličnih IT stvari leži u par klikova i jednom unosu ključne riječi: 'How to . . . .? '. No, ni ovo nije dovoljno da su neki ljudi toliko informatički nesposobni te nisu u stanju ni na našem jeziku da potraže rješenje. Glavni problem jeste Engleski jezik kojim morate vladati (ne mislim ovdje da ste diplomirali Anglistiku/ tj. da imate diplomu bačelora Engleskog jezika), ali da vrlo dobro govorite, čitate i pišete Engleski jezik i da nemate problema sa IT terminologijom. 

Piše: Amar Tufo
Objave sa LinkedIn-a


U primjeru mog LinkedIn posta kojeg sam objavio sinoć na svom profilu, imate priliku da upoznate mog neimenovanog druga koji već peti mjesec pohađa IT Akademiju na smjeru Windows Administracije. Isti taj moj drug je dobio zadatak iz Linux System administracije koji glasi: 'Kreirati superkorisnika po imenu 'root' i generiasti mu heširanu lozinku. Zatim izvesti uređivanje GRUB konfirugacijske datoteke /etc/grub.d/40_custom te dodati superkorisnika 'root' sa njegovom lozinkom. Produžiti vrijeme čekanja GRUB selekcije sa 10. na 45. sekundi. Dostaviti riješenje zadatka u tekstualnom dokumentu sa pratečim screenšotovima'. Evo mog LinkedIn- posta sa riješenjem istog zadatka pa ostavite svoj komentar.Reakcije:

0 komentari:

Post a Comment

Weather

My Twitter news

Follow me on Facebook:

Popular Posts