Saturday, 9 June 2018


Obzirom da se aktivno bavim Linux System administracijom te da Linux koristim već punih sedam godina što je vrijeme za koje sam dosta toga naučio. Protekle su dvije godine od kada sam napisao i svoj prvi članak za LiBRE magazin o slobodnom softveru na temu: 'Slobodni softver u BiH' a za ovaj regionalni  Linux magazin sa sjedištem u Novom Sadu sam napisao do sada pet članaka a tri su objavljena do sada u e-izdanju ovog magazina. Pored LiBRE magazina za koji redovno pišem, ja članke iz Linux administracije objavljujem i na svom sajtu pa sam stoga kreirao listu odabranih radova koje možete pregledati na mom sajtu.
Reakcije:

0 komentari:

Post a Comment

Weather

My Twitter news

Follow me on Facebook:

Popular Posts