Thursday, 7 June 2018Kratak sažetak:

U ovom praktičnom scenariu iz Linux System administracije ću vam pokazati kako onemogučiti korisnički nalog i lozinku, u ovom slučaju John Hurt, na kratko vrijeme koristeći komandu chage. Između ostalog, u članku je demonstrirano postavljanje datuma nakon kojeg korisnički nalog prestaje važiti te određen broj dana kada lozinka prestaje važiti nakon čega nije moguće pristupiti korisničkom nalogu dok Linux System administrator ne postupi drugačije i ne produži važenje istog.

Ključne riječi: Linux, System administracija, LinkedIn, chage


Cio ovaj članak je objavljen na mom LinkedIn-u a da biste ga pročitali kliknite link dole ispod.

Praktični scenario: Onemogučavanje korisničkog naloga u Linux-u

Reakcije:

0 komentari:

Post a Comment

Weather

My Twitter news

Follow me on Facebook:

Popular Posts