Friday, 8 June 2018Ubuntu MATE 16.04 LTS na laptopu koristim već godinu dana i moram priznati da sam prezadovoljan njegovim karakteristikama, brzinom odziva programa kao i većine programa koje ja svakodnevno koristim (Libre Office, Kdenlive, GIMP, Inkscape, Chromium). No, sa svakim novim ažuriranjem postojećeg Linux kernela, stari kernel ostaje u sistemu i potrebno ga je ukloniti. U ovom kratkom članku, ću vam pokazati kako ukloniti stari kernel iz Ubuntu MATE 16.04.

Piše: Amar Tufo
8. Juni, 2018

Kako utvrditi trenutnu verziju Linux kernela?

Najjednostavniji način je unos komande uname -a koja će na izlazu dati sljedeće informacije o Linux kernelu i njegovoj verziji.


Slika 1: Trenutna verzija Linux kernela 4.13.0.43
Izvor slike: /home/amar/Desktop/slika1.png

Na slici 1 je prikazana verzija Linux kernela koja trenutno pogoni moj Ubuntu MATE 16.04 a koja je ažurirana sa starog Linux kernela 4.13.0.38 koji je ostao u sistemu i potrebno ga je ukloniti. Treba imati na umu kako je nedavno objavljena novija verzija Linux kernel-a i to 4.17 koja je u trenutku pisanja ovog članka ujedno i stabilna verzija Linux kernela sa nizom poboljšanja a o tome pogledajte referencu na kraju ovog članka.

Uklanjanje starog Linux kernela

Prilikom unosa komande sudo apt-get purge nvidia | komanda kojom sam nastojao ukloniti proprietary nvidia graphic drajver s Ubuntu MATE-a, dobio sam izvještaj kako moj Ubuntu MATE ima tri verzije starog Linux kernela i to 4.10.0.28, 4.13.0.38, te 4.13.0.39 što je bilo jako nužno za uklanjanje jer tijekom butanja GRUB meni nudi Ubuntu MATE sa starim kernelom. 


Slika 2: Pregled starog Linux kernela prije uklanjanja
Izvor slike: /home/amar/Desktop/slika2.png

Nakon što sam utvrdio da moj Ubuntu MATE ima tri stara, nepotrebna Linux kernela, došlo je vrijeme da se isti uklone a to radimo sljedećom komandom.sudo apt-get purge linux-headers-4.10.0-28 linux-headers-4.10.0-28-generic
sudo apt-get purge linux-headers-4.13.0-38 linux-headers-4.13.0-38-generic
sudo apt-get purge  linux-headers-4.13.0-39 linux-headers-4.13.0-39-generic
sudo apt-get purge  linux-image-4.13.0-38-generic linux-image-4.13.0-39-generic

Svaka od navedenih komandi se unosi i izvršava zasebno kako bi uklanjanje i kasnija ažuriranja uzela efekta te očistila sistem od nepotrebnog smeća. Ja sam ostatke starog Linux kernela već uklonio iz svog Ubuntu MATE-a pa nema potrebe da pišem bilo šta dalje.

Šta reći na kraju?

Iako je dobra praksa da se novi Linux kernel ručno kompajlira te instalira iz izvornog koda, takav proces je dosta zahtjevan obzirom da je potrebno i određeno znanje pa vam preporučujem da se držite update managera vaše Linux distribucije i redovno obavljate ažuriranja kako sistema tako i kernela kada ona budu dostupna.  Ostatke starog kernela uvijek uklonite jer za njima nema potrebe kako vam GRUB ne bi ponudio da butate u vašu distru sa starim Linux kernelom. Novo je uvijek novo a novi Linux kernel donosi svježe sigurnosne zakrpe te niz poboljšanja i performansi.


Reference:

The Linux Kernels archives
https://www.kernel.org/

Reakcije:

0 komentari:

Post a Comment

Weather

My Twitter news

Follow me on Facebook:

Popular Posts